Zirkon Keramika Enerji-Dispersiya Spektroskopiyası

Enerji-dispersiv spektroskopiya

打印
打印

Şəkil 4

Pirinç nümunələrinin EDS spektrləri (Üst spektrlər: Pristine / Alt spektrlər: Qırılmış).

■Şəkil 5

Zirkoniya nümunələrinin EDS spektrləri (Üst spektrlər: Pristine / Alt spektrlər: Deqradasiya).

EDS spektroskopiyası təmiz və deqradasiya olunmuş nümunələri xarakterizə etmək üçün istifadə edilən başqa bir üsul idi.Nümunələrin elementar xəritəsi həm təmiz, həm də keramika mərkəz dirəyi üçün ardıcıl olaraq qaldı
deqradasiya olunmuş nümunələr.Nümunənin oksidləşməsində yalnız cüzi artım ölçüldü.Digər tərəfdən misin EDS spektrləri (Şəkil 5), oksid təbəqələrinin əmələ gəlməsi səbəbindən nümunədəki oksigenin faizində kəskin dəyişikliyi göstərir.Bu, 600 °C-də saxlanılan mis nümunəsinin deqradasiyasını göstərir.